Obchodní podmínky

Doprava a platba

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.1.2014

Pro uskutečnění nákupu není třeba se registrovat,ale pro pohodlnější a opakované nákupy se zaregistrujte.Registrovaní zákazníci budou informováni o novinkách a probíhajících akcí a slev.

DOPRAVA ZDARMA PŘI OBJEDNÁVCE NAD 4000,-KČ BEZ DOPRAVY-PLATÍ PRO ČR A SLOVENSKO!

Doprava a platba pro celé ČR:

Zvolte způsob platby:

Česká pošta-Balík do ruky- s dobírkou...........................................................155,-kč

Česká pošta - Balík  na poštu - s dobírkou ......................................................155,-kč

Česká pošta -doporučená zásilka - s platbou bankovním převodem...........99,-kč(musí být  platba do 5 prac.dní připsána                                                                                                                                             na účtu)

Česká pošta- CE-MZ Obchodní balík - Slovensko................................................320,-kč

Česká pošta - CV-MZ Cenný balík-Slovensko- s dobírkou  ..............................330,-kč

Česká pošta - CS standartní balík Slovensko (do 1kg)- s dobírkou................270,-kč

Česká pošta- Doporučená zásilka- Slovensko-platba předem na účet-
menší zboží či množství, co se vleze do obálky!!.......................................................135,-kč

DPD poČR

DPD - balík s dobírkou(nelze platit kartou).......................................160,-kč

DPD - balík s platbou bankovním převodem předem.......................120,-kč(musí být platba do 5 prac.dní připsána na účtu)

DPD - dobírka - objednané zboží zaplatíte doručovateli při převzetí

DPD - platba bankovním převodem předem - zásilku po připsání peněz na náš účet vyexpedujeme nejpozději do 3.dne
                                                                     (vyexpedování zásilky do 3.dne platí jen pro zboží, které je skladem!)

Balík do ruky
- Česká pošta garantuje doručení přímo do rukou adresáta již  následující pracovní den

Dobírkou  -  objednané zboží zaplatíte při převzetí

Převodem na účet předem  - zásilku po připsání peněz do 5 pracovních dní na náš účet vyexpedujeme  nejpozději do 3.dne
                                              (vyexpedování zásilky  do 3.dne platí jen pro zboží,které je skladem!Většinou expedujeme obratem.)PRO ZAHRANIČNÍ PLATBY:    
        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 NA SLOVENSKO
POSÍLÁME POUZE ČESKOU POŠTOU A DPD                                                                                              


1.  NA SLOVENSKO PŘI PLATBĚ PŘEDEM NA ÚČET S ČÁSTKOU 135,-KČ-

-TUHLE PLATBU VYBERTE V PŘÍPADĚ MALÉHO ZBOŽÍ, CO VEJDE DO OBÁLKY A4,A5...(např.gymnastické špičky, trikot, návleky na nohy, obaly....jen po 1ks popřípadě POKUD POTŘEBUJETE VĚTŠÍ MNOŽSTVÍ se informujte na cenu poštovného emailem předem).

2. Na Slovensko  CS - standartní balík  do 1kg s dobírkou je poštovné 250,-kč.

3. Na Slovensko DPD- na dobírku .................................................................370,-Kč.....15Eur(nelze platit kartou)
4. Na Slovensko DPD - platba předem na eurový účet (FIO Banka)........280,-Kč...................12Eur
                                                                                                                                         

OBJEDNÁVKY A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 

Veškeré objednávky uskutečněné na www.vfstyle.cz jsou považovány za závazné.

Objednáním  kupující stvrzuje,že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že kupující s nimi souhlasí.

OBJEDNÁVKA  A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že objednané zboží již není k dispozici nebo z jiných důvodů(např. pokud jsou objednací údaje neúplné). V těchto případech Vás budeme neprodleně kontaktovat a dohodneme se na dalším postupu. Pokud jste již zaplatili  kupní cenu, tuto částku Vám převedeme neprodleně (do 3 pracovních dnů)zpět na Váš účet.

Právní vztahy vzniklé uzavřením kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

REKLAMACE

Kupující má právo podle §53 ods.6 Občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží .Pokud se kupující rozhodne pro odstoupení v této lhůtě,musí být splněny následující podmínky:

  • zboží musí být na náklady kupujícího doručeno-zasláno na adresu prodávajícího NE DOBÍRKOU!
  • zboží musí být kompletní včetně veškerých doprovodných dokumentů
  • zboží nesmí jevit známky poškození ani nesmí jevit známky neodborného užívání nebo opotřebením-např.oblečení musí být nenošené,neprané,nežehlené ,neparfémované a označeno identifikační etiketou zboží.)
  • zboží je možné vyměnit za jinou velikost či barvu,pokud jsou skladem,případně za jiný druh zboží
  • zboží zasílejte vždy na doručovací adresu:Vladimíra Fojtlová,Jiráskova 339,Křenovice 68352
6.1 Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 ObčZ). Faktura za zboží slouží současně jako záruční list. Faktura je zákazníkovi zasílána v papírové formě spolu se zbožím.
 
6.2 Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 ObčZ, může kupující-spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže.
 
6.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 
6.4 Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím.
 
6.5 Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě.
 
6.6 Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, kupující-jiný subjekt v době šesti měsíců od převzetí. Pro použité zboží strany sjednávají dobu pro uplatnění práv z vadného plnění v trvání dvanácti měsíců od převzetí.
 
6.7 Pro kupujícího-jiný subjekt se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení ObčZ následující:
  • výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné,
  • při nepodstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího,
  • při podstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.
6.8 Pokud zákazník zjistí jiné než zjevné poškození zásilky, které je pravděpodobně způsobeno přepravcem, doporučuje se kontaktovat bez zbytečných odkladů prodejce. Zákazník nesmí se zásilkou nijak manipulovat a musí zajistit uchování obalu, ve kterém mu byla zásilka doručena.
 
6.9 Reklamaci může kupující uplatnit u prodávajícího prostřednictvím internetových stránek prodávajícího. Prodávající doporučuje kupujícímu následující postup uplatnění reklamace:
        (i) vyplněním reklamačního formuláře na internetové stránce prodávajícího www.vfstyle.cz a jeho doručením elektronickou poštou prodávajícímu anebo
        (ii) dopisem doručeným prodávajícímu, v obou případech kupující přiloží fotodokumentaci poškozeného zboží.
 
6.10 Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího – spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.
 

 

 6.11 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Zboží musí být na náklady kupujícího doručeno, popř. zasláno na adresu prodávajícího- NE NA DOBÍRKU!!!

Po obdržení vráceného zboží vrátí prodávající zpravidla do 2-14 pracovních dnů zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem (na účet/na adresu nevlastníte-li účet).

 

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

 Objednávky je možné bezplatně a bezdůvodně zrušit do 1 hod od odeslání objednávky.Informujte nás o tom emailem na adrese info@vfstyle.cz  ,nebo telefonicky na mobil : 774 453 435.
Stačí uvést číslo objednávky  nebo jméno a příjmení.Pokud je již objednávka ve stavu odeslána a vyfakturována není možné storno.
 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré osobní údaje kupujícího jsou chráněny před zveřejněním a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000sb.Jsou využity pouze pro vyřízení objednávky a pro účely komunikace se zákazníkem.

Provozovatelem e-shopu www.vfstyle.cz je:

Fakturační údaje

Vladimíra Fojtlová
Jiráskova 339
Křenovice  683 52
mobil: 774 45 34 35
E-mail: info@vfstyle.cz

Číslo účtu: 670100-2210477316/6210 mBank

Číslo účtu pro zahraniční platby: 


IBAN: CZ6162106701002210477316
BIC: BREXCZPPXXX


                                                            
NEJSME PLÁTCI DPH

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reklamační formulář (musí být součástí zásilky):

 

Jméno: ........................................ Číslo faktury(paragonu): ..................................


Důvod vrácení: a) nesedí střih b) nesedí velikost c) jiné ......................

 

Mám zájem o výměnu: a) ANO , (vypište) .............................. b) NE

 

Peníze vrátit na číslo účtu: ...................................................................

 

Datum:............................................ Podpis: .............................................

 

-----

 

KONTAKTUJTE NÁS

 

 

PROVOZOVATELKA E-SHOPU

 

Vladimíra Fojtlová
Jiráskova 339
683 52 Křenovice u Slavkova
 

 


info(zavináč)vfstyle(tečka)cz

 

 

+420 774 453 435
   
 

IČ: 46239642

ID RZP: 1543186
Zapsáno u ŽÚ Slavkov u Brna ,č.j.ŽÚ/154/2011.

 

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Tuzemské platby

mBank: 670100-2210477316/6210

 

Zahraniční platby

Fio banka: 2700833731/2010

IBAN: CZ5520100000002700833731

BIC: FIOBCZPPXXX